• Isikupite Hii

  January 24, 2018

  Misemo 100 kuhusu maisha.

  Misemo mia moja ya maisha ya watu wenye ushawishi mkubwa kama Albert Einstein, Benjamin
  Franklin, Bill Gates, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Voltaire ama William Shakespeare.

  Maisha nikama kuendesha baisikeli. Ukitaka kuweka msawazo lazima uendelee kusonga

  Kaa katika uzuri wa maisha. Tazama nyota, na ujione ukikimbia nazo. - Marcus Aurelius

  Furaha yako maishani inategemea na ubora wa mawazo yako - Marcus Aurelius

  Maisha yetu yako kuligana na mawazo yetu - Marcus Aurelius

  Mambo madogo yanahitajika kufanya maisha mema; yote ni ndani ya wewe mwenyewe katika njia yako ya kufikiri - Marcus Aurelius

  Sio heshima tu kuishi maisha ukifanya makosa, lakini ni muhimu zaidi kuliko kuishi maisha bila kufanya chochote - George Bernard Shaw

  Maisha si juu ya kujitafuta kibinafsi . Maisha ni kujijenga mwenyewe. - George Bernard

  Wale sioweza kubadili mawazo yao hawawezi badili chochote - George Bernard Shaw

  Ishi nikama wafa kesho. Jifunze nikama utaishi milele - Mahatma Gandhi

  Panapo upendo pana maisha - Mahatma Gandhi

  Pale unapo jiamini, ndipo unapojua kuishi - Johann Wolfgang von Goethe

  Maisha ni mali ya wanaoishi, na anayeishi lazima awe tayari kwa ajili ya mabadiliko - Johann Wolfgang von Goethe

  Kama ushawahi kula ukilia, haujui utamu wa maisha - Johann Wolfgang von Goethe

  Hakuna kitu cha kutisha kuliko kupuuza katika hatua - Johann Wolfgang von Goethe

  Kuishi ni mara moja pekee, lakini ukifanya vema, mara moja yatosha - Mae West

  Hamna utamu kwa kupatikana ukicheza kwa udogo-kwa kukubali maisha duni kuliko yale uko na uwezo wa kuishi. - Nelson Mandela

  Mtu akinyimwa haki ya kuishi maisha anayokusudia, hana budi ila kuwa mhalifu - Nelson Mandela

  Kawaida huonekana haiwezekani hadi inapofanyika – Nelson Mandela

  Waandani wazuri, vitabu vizuri, na dhamiri ya usingizi: hiyo ndio maisha bora - Mark Twain

  Uoga wa kifo hufuatia uoga wa maisha. Mtu anayeishi kikamilifu ako tayari kufa wakati wowote - Mark Twain

  Kwa maneno matatu naweza jumlisha kila kitu nimejifunza kuhusu maisha: Na yaendelea - Robert Frost

  Maana ya maisha ni kupata kipawa chako. Jukumu la maisha ni kuipeana - Pablo Picasso

  Ningetaka kuishi kama mtu maskini nikiwa na pesa nyingi – Pablo Picasso
  Twaweza msamehe mtoto kwa kuogopa giza; janga la maisha ni wakati wazee wanaogopa mwanga: Plato
  Lazima ufahamu maisha kwa ujumla, sio tu kipande kidogo tu. Hio ndio sababu lazima usome, hio ndio sababu lazima utizame angani, hio ndio sababu lazima uibe, na ucheze, na uandike mashahiri, na usononeke, na uelewe, kwa hayo ndio maisha. Jiddu Krishnamurti
  Ni ukweli unaookoa, sio juhudi yako ya kuwa huru- Jiddu Krishnamurti
  Mtu haogopi yasiotambulika; mtu huogopa yanayojulikana kufikia mwisho- Jiddu Krishnamurti
  Wewe ndiye mkuu wa hatma yako. Unaweza athiri, elekeza na kudhibiti mazingira yako mwenyewe. Unaweza fanya maisha yako vile wataka yawe. – Napoleon Hill
  Kabla mafinikio yaje kwa maisha ya mwanamme, yeye yuko na uhakika wa kupatana na pigo la muda na hata kushindwa- Napoleon Hill
  Aliye na kwa nini ya kuishi anaweza stahimili kwa vyovyote. Fredrich Nietzsche
  Siri kubwa la maisha yenye mafanikio ni kutafuta hatima yako ya kufanya, na kuifanya. Henry Ford
  Unapofikiri unaweza, ama hufikiri huwezi- uko sawa – Henry Ford
  Hesabu umri wako kwa marafiki, sio miaka. Hesabumaisha yako kwa tabasamu, sio machozi- John Lennon
  Ndoto unayoota peke yako ni ndoto tu. Ndoto uotayo pamoja ni ya ukweli. Johns Lennon
  Maishani, tofauti na mchezo wa chess, mchezo waendelea baada ya kumaliza- Isaac Asimov
  Kitu cha huzuni kwa maisha sasa ni kwamba sayansi yapata maarifa haraka kuliko jamii inavyo pata busara. Isaac Asimov
  Maisha ni mazuri. Kifo ni Amani. Kinachosumbua ni mpito. Isaac Asimov
  Mtu anayethubutu kupoteza lisaa limoja hajatambua thamani ya maisha- Charles Darwin
  Kama vile siku ulivyoishi vizuri huleta usingizi mzuri, pia maisha ulivyoyaishi vzuri huleta kifo. – Leonardo da Vinci
  Napenda wale wanaoweza kutabasamu kwa shida. – Leonardo da Vinci

  Namna nyingi, ucheshi wote, urembo wote wa maisha hujumuishwa na mwanga na kivuLi. – Leo Tolstoy, Anna Karenina

  Kila mtu hufikiri kubadili dunia, lakini hakuna anayefikiri kujibadili mwenyewe- Leo Tolstoy

  Usawa mwingi waweza kuwa wazimu. Na uwazimu ule mkubwa, kuona maisha kama yalivyo na sio yanavyohitaji kuwa- Miguel de  Cervantes Saavedra

  Kuishi ni kitu cha nadra kikubwa dunia. Watu wengi huwa, hivyo tu. Oscar Wilde

  Kila nayeishi kama kadri ya anayoweza huteseka kwa kukosa ubunifu. Oscar Wilde

  Njia moja ya kupata mazao kutoka kwa maisha ni kuona maisha kama tukio- William Feather

  Kitu cha muhimu ni kufurahia maisha yako- kuwa mwenye furaha- hayo ndio mambo yanayohitajika. Audrey Hepburn

  Fanya hima kuishi au fanya hima kufa – Stephen King

  Maisha yanaweza kueleweka kinyumenyume; lakini lazima kuishi kuenda mbele. – Søren Kierkegaard

  Manufaa maishani ni kuwa wewe mwenyewe. Joseph Campell

  Nimetambua kwamba ukipenda maisha, maisha yatakupenda kwa usawia. –Arthur Rubinstein

  Maisha ni aslimia kumi kinachokutokea na aslimia tisaini vile wewe unavyoichukulia. Lou Holtz

  Kama wapenda maisha, usipoteze wakati, kwa sababu maisha yameundwa na wakati. Bruce Lee

  Hakuna mwanamume ambaye ameshindwa amabaye anafurahia maisha.- Wiiliam Feather

  Maisha ya mtu ya ukweli ni tunapokuwa tukiota kama tuko macho. Henry David Thoreau

  Maisha yangekuwa ya kutatanisha kama hatungekuwa wenye ucheshi. –Stephen Hawking

  Hatufanyi matendo ya haki kwasababu tuna wema ama ubora, lakini afadhali tuwe nazo kwa sababu tumefanya matendo kwa haki. Sisi huwa kile tunachokirudia kufanya. Ubora basi sio tendo lakini tabia. Aristole

  Kuna njia mbili pekee za kuishi maisha yako. Moja ni kama hakuna kitu cha miujiza. Ingine ni kama kila kitu ni miujiza. Albert Einstein

  Sisi wote wajinga, lakini sio wajinga wa kitu kimoja. Albert Einstein

  Kitu kubwa kwa kutoeleweka kwa dunia ni kueleweka kwake. Albert Einstein

  Kuna nguvu kuu ya kuendesha kuliko mvuke, stima na nishati ya atomiki. Ni mapenzi. Albert Einstein

  Jifunze kanuni za mchezo; Kisha cheza vyema kuliko wengine wowote. Albert Einstein

  Niambie na nisahau. Nifunze na nikumbuke. Nihusishe na nijifunze. –Benjamin Franklin

  Atakaye kuwa na subra atapata matakwa yake. Benjamin Franklin

  Ni sawa kushangilia mafanikio lakini ni muhimu zaidi kuzingatia mafunzo ya kushindwa. Bill Gates

  Mafanikio ni mwalimu mbaya. Hubemba hata waliowasomi kufikiri hawawzi kushindwa. Bill Gates

  Kila mwanamme ana haki ya kuamua hatma yake mwenyewe. Bob Marley.

  Hakuna mwingine ila sisi wenyewe tunaweza weka huru akili zetu. Bob Marley

  Ukifanya kukaa na kubishana kila siku, unatoa maombi kwa shetani. Bob Marley

  Afya ni zawadi kubwa zaidi, kuridhika ndio afya njema, kuaminika ndio uhusiano mwema. Buddha

  Mjinga hujifikiri kuwa mwenye hekima, lakini mwenye hekima hujijua kuwa mjinga. Buddha

  Usiishi kwa yaliyopita, usiote ndoto za wakati ujao, weka akili yako kwa mambo ya sasa. Buddha

  Hakuna anayeweza kupa mawaitha ya hekima kama wewe mwenyewe. Marcus Tullius Cicero

  Mtu mwenye ujasiri pia amejaa uaminifu. Marcus Tullius Cicero

  Maisha ya wafu huwekwa kwa kumbukumbu ya wanaoishi. Marcus Tullius Cicero

  Kutafuta, hata kwa mambo yale mazuri kabisa, lazima uwe na utulivu na ungwana. – Marcus Tullius

  Mtu yeyote anaweza fanya makossa, lakini mjinga huendelea kwa makosa yake. Marcus Tulluis

  Shukurani sio tu lile wema kubwa, lakini asili ya hayo yote mengine. – Marcus Tullius Cicero

  Haijalishi uendavyo polepole mradi usisisimame. - Confucius

  Maisha ni rahisi, lakini sisi husisitiza kuifanya magumu. - Confucius

  Ushindi wetu mkubwa sio kwa kukosa kuanguka, lakini kusimama kila wakati tukiaanguka. - Conficius

  Kila kitu kina urembo, lakini sio kila mtu huona. - Conficius

  Popote pale uendapo, enenda na moyo wako wote. - Conficius

  Chagua kazi upendayo, nawe hutapata kufanya kazi hata siku moja maishani mwako. - Confucius

  Kwa siku mpya huja nguvu mpya na mawazo mapya . – Eleanor Roosevelt

  Hakuna mtu anaweza kufanya kujihisi duni bila idhini yako. – Eleanor Roosevelt

  Siku za usoni ni ya wale wanaoamini urembo wa ndoto zao - Eleanor Roosevelt

  Hutasumbuka na watu wanavyokufikiria unapogundua vile kwa nadra wanavyofanya. - Eleanor Roosevelt

  Fanya kitu kimoja kila siku kinachokuogopesha. – Eleanor Roosevelt

  Kwa kila dakika umekasirika unapoteza sekunde sitini za furaha. - Ralph Waldo

  Usiende ambapo njia inaelekeza, lakini enenda ambapo hakuna njia na uwache nyayo. - Ralph Waldo Emerson

  Kukuwa mwenyewe kwa dunia inayojaribu kila mara kukufanya uwe kitu kingine ndio fanikio kubwa. - Ralph Waldo Emerson

  Kila wakati fanya kile unachokiogopa - Ralph Waldo Emerson

  Wakati wa giza tororo, unaweza ona nyota. - Ralph Waldo Emerson

  Kile ufanyacho hunena kwa sauti ambapo siwezi sikia unachosema. – Ralph Waldo

  Matumaini ni mazuri kwa kiamsha kinywa, lakini ni chakula cha jioni kibaya – Francis Bacon

  Staajabu ni mbegu ya maarifa - Francis Bacon

  Bila mziki, maisha yangekuwa kosa. – Friedrich Nietzsche

  Kisicho kuua chakufanya mwenye nguvu. – Friedrich Nietzsche

  Hakuna ukweli, maelezo tu. Friedrich Neitzsche