January 18, 2018

Download Swahili Bible free - Biblia yenye Kiswahili na Kiingereza.